Mieszkania na sprzedaż

Mieszkania na sprzedaż i wynajem. Województwo pomorskie, Trójmiasto,Wejherowo,Reda,Rumia,Gdynia,Gdańsk i Sopot.
Mieszkania – zgodnie z normatywną definicją zamieszczoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) – obowiązującym od dnia 16 grudnia 2002 – mieszkaniem jest zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego na terenie województwa pomorskiego.

Wśród form budownictwa mieszkaniowego w Trójmieście wyróżnia się mieszkania:

spółdzielcze (oddane do użytku przez spółdzielnię mieszkaniową dla członków tej spółdzielni),
komunalne (budowane za pieniądze z budżetu gminy, są to mieszkania socjalne i interwencyjne),
przeznaczone na sprzedaż i wynajem,
społeczno-czynszowe (realizowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego za pieniądze Krajowego Funduszu Mieszkaniowego)
indywidualne,
zakładowe.

W Polsce rynek najmu mieszkań należy do z najsłabiej rozwiniętych w Europie[1]. Dostępność nowego mieszkania jako dobra w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w poszczególnych miastach w Polsce jest zróżnicowana w zależności od regionu[2].

Źródło mieszkania na sprzedaż: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszkanie

Działki na sprzedaż

Domy na sprzedaż,

Mieszkania na sprzedaż

Biuro nieruchomości Ankra , Rumia, Reda,Wejherowo, Trójmiasto, Gdynia, Sopot, Gdańsk

Widok:
Rodzaj nieruchomości: Mieszkania Usuń
 
Notes